HOOPSO

Deurmiddel van Brackenhof / Wes / Alberton het ons jeug saam gekom om 'n groot omgee groep te stig. Die oorspronklike groep het ontstaan met Brackenhof / Alberton Wes

Ons kom om die beurt bymekaar Woensdae aande om 19:00 tot 21:00 by Brackenhof en Alberton se kerkgeboue.

Brackenhof

H/v McBride- en Renonkelstraat, Brackenhurst

Roetekaart vir GK Brackenhof

Alberton

20 - 22 Parklands Laan, Alberton

Roetekaart GK Alberton

Besoek ons op ons Facebook blad: Hoopso.

Wat beteken dit?

HOOPSO (ὑψόω) [hoop-so'-o]

[ons wys jou hoe]

WAAR KOM DIT VANDAAN?

Jakobus 4:10

Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.

“Verhoog” in grieks is die woord “hypsoō”.

So HOOPSO beteken vir ons ’n paar dinge:

  1. Ons wil minder word voor God sodat Hy meer sal word (Johannes 3:30).
  2. Wanneer ons só tot God nader, sal Hy ons verhoog tot Sy eer.
  3. “hypsoō” klink soos “Hoop so”. Hoe hoop ons?

Psalm 130:5

Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.

Romeine 5:2

Ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Romeine 15:12

Die wortel van Isai [dis Jesus Christus] sal daar wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop.

Hebreërs 11:1

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie

KOM DIEN GOD SAAM MET ONS, SODAT ONS SAAM KAN LEER OM HOM TE VERHOOG EN OP CHRISTUS ALLEEN TE HOOP!

Top Bottom
Stuur 'n boodskap
Kanselleer
S T U U R
'n
B O O D S K A P
Kanselleer