Gebeurtenisse

Kalender

Kliek hier om 'n kopie van ons 2016 kalender af te laai.

Alberton LAN

Alberton Lan - Facebook Groep

Om uit te vind wanneer die LAN plaas find besoek www.albertonlan.co.za.

Hier is 'n paar punte met betrekking tot die LAN:

  • Die “Games” sal bekend gemaak word op die LAN
  • Die hele LAN is Gigabit
  • Daar sal ‘n DC Server op die LAN wees vir file sharing
  • Daar sal kompetisies met cool pryse wees
  • Daar sal 'n kontant "Tuck Shop" beskikbaar wees (Kos sal ook beskikbaar wees)

Kom join ons. Dit gaan ‘n “blast” wees!

Waar: Sien die besonderhede op "Kontak Ons" bladsy.
Ingang: R80.00
Kontak: Besonderhede is beskikbaar by www.albertonlan.co.za.

Top Bottom
Stuur 'n boodskap
Kanselleer
S T U U R
'n
B O O D S K A P
Kanselleer