Diensgroepe

Kinderkerk Diensgroep

Groepleier: Anna Kruger

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël en aanbieding van kinderkerk tydens eredienste.
 • Opstel van lesprogram vir die jaar.
 • Verslag aan ouderlinge.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Gemeentesang en musiek Diensgroep

Groepleier: Pieter Jacobs

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël van gemeentesang voor eredienste.
 • Opstel en reël van kersprogram elke 3de jaar.
 • Verslaggewing en toesig oor instandhouding van orrel.
 • Verslag aan Breë Kerkraad.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Barmhartigheid Diensgroep

Groepleier: Fanie Pretorius

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Hantering van alle barmhartigheidsgevalle soos deur die diakonie verwys.
 • Verslag aan diakonie vir goedkeuring van barmhartigheidsfondse uitbetaal.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Vervoer Diensgroep

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël van vervoer vir bejaardes na die eredienste en ander gemeente aksies.
 • Verslag aan Diakonie.

Kan jy hier jou hulp aanbied met vervoer? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Diensgroep vir besoeke aan siekes en eensames

Groepleier: Dorothy du Plessis

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël vir besoeke soos deur diakonie deurgegee of soos bekend.
 • Reël van kaartjie/geskenkie/blomme.
 • Verslag aan Diakonie.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Gemeentefunksies Diensgroep

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël 2 gemeentefunksies per jaar.
 • Verslag aan Diakonie.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Bejaardes Diensgroep

Groepleier: Dina van Staden

Hierdie diensgroep het die volgende take van die kerkraad ontvang:

 • Reël van besoeke aan bejaardes en verjaardag geskenke.
 • Reël jaarlikse Onthaal en bederf geskenk.
 • Verslag aan diakonie.

Het jy die gawes om hier diensbaar te wees in die aanbieding van kinderkerk? Skryf jou naam op die lys op die kennisgewingbord in die saal.

Top Bottom
Stuur 'n boodskap
Kanselleer
S T U U R
'n
B O O D S K A P
Kanselleer