Bybelstudie

Tye

Dinsdae Aande : 19:00 by Ds Andries (Pastorie)

Elke tweede Dinsdag Oggend: 10:00 by die Kerksaal (Vanaf die 2de Dinsdag van die maand

1 Saterdag per maand om 06:00 by die Kerksaal vir die Kerkraad

Riglyne vir Bybelstudie

  1. Wat leer hierdie gedeelte ons van God?
  2. Wat wil die Here hê dat ek vertrou of glo? (Watse beloftes gee God ons in die gedeelte?)
  3. Wat vra die Here van my in die gedeelte? (Wat moet ek doen?)
  4. Wat is die gevolge as jy nie luister of doen nie?
Top Bottom
Stuur 'n boodskap
Kanselleer
S T U U R
'n
B O O D S K A P
Kanselleer